..:. فراخوان طراحی نشان "جشن جهانی نوروز"

شرایط و ضرورت ها :
در طرح های پیشنهادی بایستی به نکات زیر توجهشود:
1.
قید عبارت "جشن جهانی نوروز" در طرح ها ضروری است.
2.
توجه به عناصرهویت ایرانی اسلامی، سادگی و خلاقیت در طراحی مورد تأکید هیأت داوران است.
3.
طرح ها باید قابلیت ارائه به دو صورت سیاه و سفید و رنگی را داشته باشند. بنابرایناز تأکید بر نمادهایینظیر رنگ پرچم در طراحی نشانه خودداری شود.
4.
بدیهی است که نشانه ها کاربردهای مختلفی دارند. بنابراین باید از جزئیاتی که باکوچک کردن اندازۀ طرح (نظیر استفاده در اوراق اداری) که به اصل آن صدمهمی زند، خودداری شود.
5.
هر فرد حداکثر مجاز به ارسال دو طرح می باشد.
6.
طرحباید علاوه بر مخاطب ایرانی، برای مخاطبان سایر کشورهای صاحب نوروز هم قابل فهمباشد

جوایز:

 

به انتخاب هیأت داوران مبلغ 10 میلیون ریال اهدا خواهد شد.

به اثر برگزیده مبلغ 50 میلیون ریال و به سه اثر دیگر

 

 

 مهلت ارسال آثار:
شرکت کنندگان تا
پایان روز 18 اسفند ماه 1389 برای ارسال آثار فرصت دارند. هیأت داوران 25 اسفند ماهنتایج را از طریق رسانه ها اعلام خواهند کرد.

نحوه ارسال آثار:شرکت کنندگانبایستی آثار خود را به صورت سیاه و سفید و رنگی با فرمت JPG با وضوح dpi 300 ازطریق نشانی الکترونیکیInfo@tmoca.com  ارسالنمایند.
حداکثر حجم فایل های ارسالی نباید از یک مگابایت بیشترشود.
مشخصات ارسال کننده شامل نام و نشانی پستی ، تلفن و نشانی پست الکترونیکضمیمه هر یک از آثار ارسالی شود.
ستاد برگزاری جشن نوروز،مالک معنوی اثربرگزیده بوده و حق استفاده انحصاری از آن را خواهد داشت.
- 20
اثر برگزیده بهتشخیص هیأت داوران در سایت جشن ملی نوروز قرار خواهد گرفت. به این آثار لوح تقدیریاز طرف ستاد برگزاری اهداء خواهد شد.

 

نشانیدبیرخانه:

تهران - خیابان کارگر شمالی - جنب پارک لاله . موزه هنرهایمعاصر تهران
تلفن : 7- 88989374  داخلی 211-213

 

/ 0 نظر / 36 بازدید