::: ارتبـــــــاط بــــــــــا مــــــــا

 آدرس : کردستان – شهرستان دهگلان بلوار مولوی کرد روبروی درب اصلی پارک لاله جنب لبنیاتی خالدیان

تلفن : 08725625237

 موبایل :  09181731082 

ایمیل : karezgraphic@gmail.com    

صفحه فیسبوک نادر ساروقی :http://www.facebook.com/karezgraph

 

 
 

/ 0 نظر / 21 بازدید